Shanghai Gecheng KTV (Nanjing Xi Lu)

  • Music
  • Music
2-68 Nanjing Xi Lu
KTV venue
Venue name: Shanghai Gecheng KTV (Nanjing Xi Lu)
Contact:
English address: 12nd Floor, Xinshijie 2-68 Nanjing Xi Lu, Xizang Zhong Lu, Huangpu district
Chinese address: 黄浦区南京西路2-68号新世界12楼,近西藏中路