Waitanyuan

  • Things to Do
  • Parks & Gardens
133 Yuanmingyuan Lu
Public square near The Bund used for occasional events
Venue name: Waitanyuan
Contact:
English address: 133 Yuanmingyuan Lu, near Beijing Dong Lu, Huangpu district