Yuyintang Park

  • 247tickets venue
B102, 1398 Yuyuan Lu Changning Shanghai Shanghai
Venue name: Yuyintang Park
Contact:
WeChat: Yuyintang Park
English address: B102, 1398 Yuyuan Lu Changning Shanghai Shanghai
Chinese address: 愚园路1398号地下一层B102 长宁区 上海 上海